Fotograficzna opowieść o Nepalu – Bożeny Piętowskiej

W imieniu naszej absolwentki Bożeny Piętowskiej zapraszamy na fotograficzną opowieść o Nepalu i wieczór autorski, które odbędą się w Dworku Artusa w Gdańsku , 10 września o godzinie 18.30

b.-pietowska-nepal