Uważamy, że jednym z najważniejszych zadań szkoły fotografii jest podejmowanie działań na rzecz integracji osób zainteresowanych fotografowaniem oraz stwarzanie warunków dla doskonalenia umiejętności, nie tylko przez uczniów szkoły. Dlatego też TSF będzie podejmował różnorodne działania niekomercyjne, służące realizacji powyższych celów, a w szczególności:
organizację otwartych konkursów fotograficznych
organizację i prowadzenie internetowego forum fotograficznego
współpracę ze stowarzyszeniem fotograficznym
organizację otwartych wykładów i spotkań prowadzonych przez mistrzów fotografii
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o ofercie i działaniach podejmowanych przez TSF wpisz się na listę sympatyków

[wr_contactform id=4283]