Szansę na poznanie tajników fotografii krajobrazowej jest Pracownia Krajobrazu prowadzona przez  wybitnego fotografika, Prezesa Gdańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików: Stanisława Składanowskiego. W ciągu roku pracy Słuchacze uczestniczący w zajęciach pracowni poznają tajniki fotografii krajobrazowej, narzędzia pracy przydatne przy fotografii krajobrazowej, a przede wszystkim różne nurty estetyczne obowiązujące w tej dziedzinie fotografii. Zajęcia w Pracowni Krajobrazu to zrównoważone połączenie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych realizowanych w terenie.