PIOTR_by_paper_man kopiaNie każdy musi kochać ten sam rodzaj fotografii, chociaż z całą pewnością każdy fotograf musi orientować się we wszystkich jej rodzajach. Dlatego też nauka w Szkole Policealnej i Studium Fotografii Artystycznej toczy się dwutorowo. Po pierwsze każdy słuchacz realizuje program zajęć pozwalający na poznanie podstaw fotografii, zapoznanie się z szerokim wachlarzem technik studyjnych i plenerowych oraz, przede wszystkim, rozwinięcie świadomości estetycznej. Jednocześnie, słuchaczom drugiego roku szkoły zaocznej proponujemy wybór dwóch z pięciu pracowni tematycznych , prowadzonych przez wybitnych fachowców w swojej dziedzinie umożliwiając tym samym dogłębne poznanie tajników wybranych rodzajów fotografii. W ramach TSF funkcjonują następujące pracownie tematyczne:

PRACOWNIA SREBROWA
PRACOWNIA REKLAMY
PRACOWNIA KRAJOBRAZU
PRACOWNIA DOKUMENTU I REPORTAŻU
PRACOWNIA INSCENIZACJI

W ramach każdej z pracowni słuchacze realizują pod kierunkiem i przy wsparciu prowadzącego serię projektów pozwalających na poznanie związanych z jej tematyką zagadnień technicznych i estetycznych. Każdy z projektów kończony jest stworzeniem zestawu zdjęć.

W TSF jesteśmy głęboko przekonani, że obowiązkiem szkoły fotografii jest stworzenie programu nauczania, który z jednej strony zapewnia wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne, dba o rozwój świadomości i wyczucia estetyki, prezentuje najnowsze trendy w fotografii i pozwala na poznania całego spektrum zjawisk zachodzących we współczesnej fotografii, a z drugiej zapewnia rzeczywistą możliwość skupienia się na zagadnieniach każdemu ze słuchaczy najbliższych, pełnego rozwoju ukierunkowanego na ich własne zainteresowania i cele, odbywającego się w formie praktycznej pod kierunkiem wybitnych specjalistów. Kluczowym elementem takiego właśnie programu są pracownie tematyczne, bo tylko one pozwalają każdemu ze słuchaczy Szkoły Zaocznej na rzeczywistą indywidualizację nauczania i wyspecjalizowanie się w wybranych dziedzinach fotografii przy jednoczesnym zadbaniu o zdobycie niezbędnych podstaw ogólnych.

W pracowniach nie ma miejsca na kompromisy, zarówno jeśli chodzi o program jak i osoby prowadzących (w końcu tylko wybitny specjalista będzie w stanie przekazać niezbędne umiejętności i zdradzić tajniki zawodu), jak i o wymagania wobec uczestników. W pracowni nie ma już miejsca na stwierdzenie, że ten rodzaj fotografii mnie nie interesuje. To właśnie dlatego każdy Słuchacz wybiera tylko dwie pracownie na których będzie mógł się w pełni skoncentrować i dlatego też do ich prowadzenia zapraszamy najwybitniejszych fachowców, nawet jeśli na zajęcia przyjeżdżają z miejscowości odległych o kilkaset kilometrów.

Stworzenie przez szkołę warunków do samodzielnej pracy i indywidualnego rozwoju poprzez zapewnienie dostępu do profesjonalnie wyposażonych pracowni uważamy za rzecz oczywistą.