Woman In The Studio Studium Fotografii  – Nabór Zimowy

Roczne Studium Fotografii  to oferta dla osób chcących przede wszystkim opanować techniczne aspekty profesjonalnego wykonywania zdjęć.

Większość prowadzonych w ramach studium zajęć to ćwiczenia i projekty praktyczne  zwieńczone wykonaniem zadania odpowiadającego rzeczywistym zleceniom realizowanym w fotografii profesjonalnej.
Celem umożliwienia właściwego rozwoju umiejętności praktycznych, jako jedyna szkoła oddajemy do dyspozycji Słuchaczy studium (bez dodatkowych opłat):
•    Dwa studia fotograficzne wyposażone w 4 lampy studyjne, system teł i komplet końcówek modelujących światło
•    Pracownię komputerową wraz z profesjonalnym oprogramowaniem Adobe Photoshop
•    dwie ciemnie fotograficzne

Rekrutacja do Studium Fotografii odbywa się jedynie w semestrze zimowym.

Ilość miejsc jest ograniczona do 15.

Realizowany w ciągu roku 120to godzinny kurs obejmuje m.in:

1.    Zaawansowaną obsługę aparatu fotograficznego
2.    Elementy kontroli obrazu
3.    Środki wyrazu w fotografii
4.    Pracę w studio, w tym:
•     obsługę sprzętu studyjnego,
•    pomiar światła,
•    klucze oświetleniowe,
•    fotografię portretową,
•    fotografię mody,
•    martwą naturę i fotografię produktową
5.    Kompozycja obrazu fotograficznego
6.    Zarys historii fotografii
7.    Estetykę fotografii
8.    Reportaż fotograficzny
9.    Wprowadzenie do fotografii historycznej
10.    Fotografia architektury
11.    Fotografia krajobrazowa
12.    Podstawy fotografii srebrowej
13.    Cyfrowa obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop
Wpisowe: 200zł

Czesne: 430zł (płatne przez 9 miesięcy)

Pobierz: karta zgłoszeniowa TSF