TSF-wejście-11

 

Jesteśmy szkołą fotografii kształcącą w oparciu o najnowocześniejsze metody nauczania, kładąc szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy. Dzięki połączeniu teorii z praktyką i doświadczonej kadrze dydaktycznej, zapewniamy naszym Słuchaczom równomierny rozwój umiejętności teoretycznych i praktycznych związanych z fotografią.
W sercu TSF znajduje się wieczorowa policealna szkoła fotografii działająca pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego(wpis do rejestru szkół policealnych nr 508/11/2008). Szkoła ta nadaje tytuł zawodowy plastyk, specjalizacji fotograf (347[07]). Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym, i odbywają się w dni robocze w poniedziałki i  środy . Osoby kończące dwuletnią szkołę otrzymują tytuł Plastyk i specjalizację „Fotograf”. Szkoła wieczorowa oferuje możliwość wyboru poszczególnych bloków tematycznych bez konieczności realizowania całego programu. W przypadku poszczególnych bloków tematycznych obowiązuje postępowanie rekrutacyjne polegające na prezentacji prac kandydata i rozmowie rekrutacyjnej.
Oprócz tego w ramach TSF działa Dwuletnia Zaoczna Szkoła Fotografii, której absolwenci również otrzymują tytuł zawodowy Plastyk o specjalizacji „Fotograf” oraz roczne Studium Fotografii Artystycznej, które realizuje program wspólny z pierwszym rokiem szkoły zaocznej, nie dając jednocześnie uprawnień zawodowych oraz cztero miesięczne Studium Fotografii, które kładzie nacisk na praktyczną naukę wybranych aspektów fotografii. Zajęcia w studium fotografii oferowane są w formie bloków czteromiesięcznych organizowanych na różnych poziomach zaawansowania i poświęconych różnym dziedzinom fotografii. W przypadku bloków przeznaczonych dla osób średnio-zaawansowanych i zaawansowanych obowiązuje postępowanie rekrutacyjne złożone z prezentacji portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezależnie od wybranego programu nauczania, dbamy o kompleksowy rozwój naszych Słuchaczy, starannie dobierając tematy wykładów i zadań, od początku istnienia Szkoły wyznaczając nowe standardy w edukacji artystycznej. Służymy pomocą i dobrą radą na każdym kroku. Jesteśmy przekonani, że prawidłowy rozwój fotograficzny wymaga ciągłej praktyki, której nie wolno ograniczać do kilkudziesięciu godzin wliczonych w program zajęć praktycznych. Dlatego też, by zapewnić optymalne warunki rozwoju Słuchaczy przez sześć dni w tygodniu do późnego wieczora udostępniamy, bez żadnych opłat, nasze pracowniestudia fotograficzne, pracownię komputerową i ciemnię fotograficzną. (więcej informacji na temat zaplecza). Zapewniamy również pomoc i wsparcie techniczne w czasie pracy własnej.
To w nich, w pocie czoła i oparach utrwalacza powstaną Wasze zdjęcia. To tutaj nauczycie się robić zdjęcia w technikach szlachetnych: cyjanotypia, guma arabska, talbotypia  nie będą już Wam obce. Tutaj skorzystacie z nowoczesnego oprogramowania do obróbki zdjęć. I wreszcie – nauczycie się pracy w profesjonalnym studiu fotograficznym.

W roku 2014, wraz ze Szlachetną Fotografią, stworzyliśmy również jedyne w swoim rodzaju centrum szkoleniowe pozwalające na poznanie większości technik historycznych i szlachetnych. Pełna oferta znajduje się na stronie: www.warsztatyfotografii.com.

 

Tak było w Sopocie :)