Program szkoły wieczorowej jest stworzony z myślą o osobach, które chciałyby zająć się fotografią zawodowo, które chciałyby na fotografii zarabiać usługowo np wykonując fotografie na zlecenie ( ślub, sesja dziecięca, reportaż itp) lub rozwijać swoje umiejętności artystyczne.

Szkoła wieczorowa to: 

 • Autorski, stworzony zgodnie z najnowszymi trendami w dydaktyce program wyznaczający nowe standardy w nauczaniu fotografii
 • Zróżnicowana wiekowo grupa, w której doskonale odnajdą się wszyscy słuchacze bez względu na wiek
 • Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne naszej Kadry
 • Nadzór Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Wpis do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych o numerze 508/11/2008)
 • Ponad 480 godzin zajęć dydaktycznych, w tym ponad 200 godzin zajęć praktycznych oraz kilkadziesiąt godzin pracy w cyfrowej ciemni
 • Zajęcia dwa razy w tygodniu
 • Nieograniczony dostęp do szkolnych pracowni
 • Pełny i zrównoważony rozwój umiejętności praktycznych i niezbędnej każdemu fotografowi świadomości estetycznej
 • Starannie wyselekcjonowane zagadnienia praktyczne i teoretyczne zapewniające pełny i harmonijny rozwój naszych słuchaczy
 • Przygotowanie do wszystkich typowych sytuacji fotograficznych
 • Najbardziej rozbudowany program nauczania.
 • Daleko posunięta indywidualizacja nauczania
 • Liczne projekty komercyjne pozwalające na poznanie specyfiki zawodu fotografa
 • Praca pod kierunkiem wybitnych specjalistów, z których każdy naucza materiału zgodnego z kierunkiem specjalizacji.
44

Fot. Aleksandra Kwidzińska

 

Szkoła Wieczorowa to przede wszystkim oferta przeznaczona dla osób pragnących wykonywać zawód fotografa oraz pasjonatów pragnących skorzystać z najbogatszej dostępnej oferty dydaktycznej. Niewielkie grupy (maksymalnie 15 osób) gwarantują indywidualizację procesu nauczania, a znaczna ilość godzin (blisko dwukrotnie więcej niż w szkole zaocznej) pozwala na jego zintensyfikowanie i zapewnienie maksymalnej ilości zajęć praktycznych.

Zagadnienia omawiane w szkole wieczorowej

W czasie zajęć Szkoły Wieczorowej wprowadzamy umiejętności zapewniające niezbędną bazę dla dalszego rozwoju i umożliwiające pracę z szerokim spektrum tematów fotograficznych, zapewniające solidną bazę do dalszej pracy zawodowej i twórczości artystycznej. Duża ilość zajęć pozwala także na realizację licznych praktycznych projektów fotograficznych utrwalających i pogłębiających zdobyte umiejętności. Omawiamy przede wszystkim zagadnienia związane z

I. Techniką fotografowania

Aby fotografować trzeba zdobyć niezbędne umiejętności techniczne, poznać swój sprzęt, nauczyć się radzić z różnymi wyzwaniami i trudnościami, kontrolować powstający obraz. Trzeba też te umiejętności przećwiczyć w praktyce. Dlatego też na samym początku nauki nasi słuchacze poznają pełnię możliwości (często zaskakujących) swoich aparatów, opanowują podstawowe elementy kontroli obrazu i techniczne środki wyrazu dostępne w fotografii. Podczas nauki w szkole wszyscy Słuchacze poznają również, między innymi, zagadnienia związane z temperaturą barwową i reprodukcją koloru oraz przygotowaniem zdjęć do druku, zasady prawidłowej ekspozycji włącznie z elementami systemu strefowego, a także sposoby pracy w trudnych warunkach oświetleniowych nieodzowne choćby przy fotografii nocnej czy w pracy fotografa ślubnego. Nie pomijamy także różnych sposobów stabilizacji aparatu, omawiamy wady i zalety optyki fotograficznej i oraz zasady doboru odpowiedniego sprzętu do aktualnych potrzeb. Uczymy fotografować ruch, kreatywnie korzystać z lampy błyskowej oraz kontrolować i modyfikować światło zastane, poznajemy zastosowanie filtrów fotograficznych oraz ich cyfrowe odpowiedniki, uczymy twórczo wykorzystywać możliwości i ograniczenia sprzętu i materiałów fotograficznych. Nie pomijamy również tak specyficznych zagadnień technicznych jak makrofotografia, fotografia produktowa, fotografia zbliżeniowa czy fotografia wielkoformatowa. Szkoła wieczorowa pozwala na poznanie wszystkich kluczowych technik fotograficznych

II. Oświetleniem

Światło zastane, chociaż piękne, nie zawsze jest wystarczające. Dlatego też fotograf powinien posiadać umiejętności sprawnej pracy w studio fotograficznym. Wszyscy nasi słuchacze zapoznają się z metodami pracy w studio, obsługą sprzętu, pomiarem światła studyjnego, działaniem końcówek modelujących oraz podstawowymi kluczami oświetleniowymi dostępnymi w studio. W programie znajdują się również liczne ćwiczenia praktyczne poświęcone między innymi studyjnej fotografii portretowej, fotografii mody, fotografii bezcieniowej czy wreszcie fotografii produktowej, fotografii reklamowej oraz makrofotografii. Uczymy również pracy z wykorzystaniem oświetlenia studyjnego poza typowym studio fotograficznym przy okazji zapoznając z zasadami łączenia światła zastanego i błyskowego. Wszyscy nasi słuchacze mają również nieograniczony dostęp do szkolnego studia, w którym mogą realizować zarówno projekty szkolne jak i własne, włącznie z własnymi projektami komercyjnymi.

bck piotrowski (9)

fot. Zbigniew Piotr Piotrowski

 

III. Fotografią reklamową

Dla wielu spośród naszych Słuchaczy fotografia to przyszłe źródło utrzymania, wymarzona praca zawodowa. Dbamy zatem, by nabyli oni wszystkie niezbędne do pracy zawodowej umiejętności. Dlatego też w cyklu nauczania nie zabrakło miejsca dla licznych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów, zajęć praktycznych dotyczących fotografii reklamowej; począwszy od fotografii produktowej, przez kreację reklamową, fotografię żywności czy wreszcie realizację kompletnych projektów reklamowych. Uczymy się zarówno pracy w studio, jak i w plenerze, przygotowania i wyceny zlecenia komercyjnego i wreszcie jego realizacji, od pierwszej rozmowy z klientem po przekazanie kompletnej realizacji.

Fot. Eugeniusz Nurzyński

Fot. Eugeniusz Nurzyński

IVFotografią artystyczną

Dla wielu z nas fotografia to nie tylko rzemiosło, ale i dziedzina sztuki. Częstokroć przede wszystkim dziedzina sztuki. Dlatego też dbamy o kompletny rozwój artystyczny naszych Słuchaczy nie tylko zapewniając wykłady poświęcone fotografii artystycznej, ale przede wszystkim poprzez liczne zajęcia praktyczne pozwalające na dokładne zapoznanie się z metodami i tematami fotografii artystycznej. Realizując pod kierunkiem wykładowcy projekty artystyczne, Słuchacze tworzą własne prace inspirowane najnowszymi trendami. Nie brak również okazji by przełożyć doświadczenia zdobyte w świecie fotografii traktowanej jako sztuki na fotografię komercyjną.

DSC_1060

Fot. Angela Sip

 

V. Fotografią dokumentalną i prasową

Od pierwszych dni istnienia medium, fotografia dokumentalna odgrywała szczególną rolę pozwalając na zapisanie rzeczywistości, zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Również dzisiaj dokument i reportaż mają znaczenie szczególne. Znaczenie, które odzwierciedla również program Szkoły Wieczorowej pozwalający nie tylko na poznanie osiągnięć najważniejszych dokumentalistów, ale przede wszystkim na nabycie szerokiego wachlarza umiejętności praktyczny i realizację projektów dokumentalnych pod kierunkiem i opieką wybitnego dokumentalisty. Ponieważ fotografia, szczególnie dokumentalna, to przede wszystkim działanie, projekty dokumentalne realizujemy w praktyce – wychodząc w teren.

VI. Fotografią krajobrazową

Krajobraz to częstokroć pierwsza dziedzina fotografii, jaką dostrzegamy świadomie. Piękne krajobrazy wypełniają kalendarze i albumy, są stosowane w reklamie, dekorują wnętrza biur i domów. Dlatego też dbamy, by Słuchacze mieli okazję do nabycia wszystkich umiejętności niezbędnych do wykonywania znakomitych fotografii krajobrazowych. Poznajemy dokonania najważniejszych mistrzów fotografii pejzażowej, ale przede wszystkim realizujemy projekty krajobrazowe pozwalające na poznanie wszystkich tajników tej dziedziny fotografii i budowę bogatego portfolio zdjęć krajobrazowych. Poznajemy zasady kompozycji i sztuczki techniczne wykorzystywane przez zawodowców, uczymy się dobierać sprzęt, korzystać z filtrów i odpowiednio dobranych czasów ekspozycji, czy wreszcie komponować fotografie pejzażowe.

fot. Zbigniew Piotr Piotrowski

fot. Zbigniew Piotr Piotrowski

VII. Cyfrową obróbką obrazu

Współczesna fotografia cyfrowa nie mogłaby istnieć bez cyfrowej obróbki obrazu. Dlatego też w programie uwzględniamy rozbudowany kurs edycji zdjęć z wykorzystaniem stanowiącego światowy standard oprogramowania Adobe Photoshop. Zajęcia prowadzone są w pracowni wyposażonej w 10 komputerów z kalibrowanymi monitorami, co umożliwia naukę praktyczną, nie ograniczoną do wykładu czy prezentacji wykonywanej przez prowadzącego zajęcia. W czasie nauki nasi Słuchacze poznają możliwości oprogramowania, uczą się prawidłowo organizować workflow, zapisywać i archiwizować zdjęcia, a przede wszystkim wykorzystywać możliwości oprogramowania graficznego do retuszu, poprawiania i przetwarzania fotografii tak, jak czynią to najwyższej klasy profesjonaliści. Znaczna część zajęć jest skorelowana z projektami i zadaniami praktycznymi realizowanymi na pozostałych zajęciach tak, by opanowywane umiejętności były sprawdzane i utrwalane w praktyce. Oprócz klasycznej obróbki zdjęć uczymy także fotografii o poszerzonym zakresie tonalnym (HDR), panoramicznej, fotomontażu oraz podstaw składu i przygotowania materiału do druku.

VIII. Klasyczną fotografią czarnobiałą i historyczną

Od ponad dekady w fotografii dominuje cyfrowy zapis obrazu, a fotografowie posługują się przede wszystkim sprzętem cyfrowym i to tych zagadnień uczymy przede wszystkim. Mimo jednak ogromnej popularności fotografii cyfrowej, coraz więcej osób ulega ponownie czarowi ciemni fotograficznej i bardziej klasycznej fotografii srebrowej, czy wręcz historycznych metod fotograficznych. Stanowią one z resztą zarówno bazę, z której rozwinęły się nowe metody zapisu jak i znakomite ćwiczenie estetyki i wyobraźni fotograficznej. Dlatego też w czasie nauki nasi Słuchacze zapoznają się z dostępnymi materiałami fotograficznymi, a przede wszystkim uczą się pracy w ciemni od wywołania negatywu do stworzenia własnej odbitki. Nie brak także okazji do dalszego rozwijania umiejętności pracy w ciemni pod kierunkiem prawdziwego Mistrza. Program obejmuje również podstawowe techniki historyczne takie, jak papier solny, odbitka albuminowa, cyjanotypia i brąz Vandyke, nie wspominając o najpopularniejszej dziś ambrotypii, a także najpiękniejszą z technik szlachetnych; gumę dwuchromianową. Szkolna ciemnia fotograficzna oraz ciemnia przeznaczona do technik historycznych są dostępna bez ograniczeń dla wszystkich Słuchaczy.

1tsf

TSF

 

IX. Językiem fotografii i komunikacją wizualną

Dla prawdziwego fotografa, technika i technologia fotograficzna, chociaż ważne, stanowią jedynie narzędzia do pracy, metody zapisu, utrwalenia własnej kreacji, środek do celu, a nie cel sam w sobie. Dlatego też znaczna część naszego programu poświęcona jest rozwojowi świadomości fotograficznej naszych Słuchaczy; zarówno poprzez wykłady umożliwiające poznanie najważniejszych twórców i nurtów w fotografii, również współczesnej, jak i poprzez naukę tzw. języka fotografii, poznanie jej środków wyrazu i to zarówno w formie teoretycznych wykładów jak i, przede wszystkim, zajęć praktycznych oraz realizowanych samodzielnie projektów. W ciągu dwóch lat nauki w Szkole Wieczorowej słuchacze zapoznają się z rozwojem estetyki fotografii, uczą się zasad kompozycji, tajników kreacji koloru i wielu, wielu innych umiejętności pozwalających na samodzielną twórczość.

warsztat portretu z Małgorzatą Bardoń

warsztat portretu z Małgorzatą Bardoń

Znaczna część zajęć prowadzonych w TSF ma charakter praktyczny bądź łączy w sobie teorię z praktyką. Nie brakuje również bloków tematycznych poświęconych konkretnym zagadnieniom fotograficznym, takich jak:

 • Fotografia portretowa
 • Katalogowa fotografia mody
 • Reklamowa fotografia mody
 • Fotografia reporterska i dokumentalna
 • Fotografia krajobrazowe
 • Fotografia ślubna
 • Fotografia reklamowa
 • Fotografia aktu.

Omawiane są także zagadnienia związane z fotografią prasową i pracą fotoreportera oraz podstawowe zagadnienia prawne związane z pracą fotografa. Nie zapominamy także o realizacji przykładowych projektów komercyjnych odzwierciedlających realia pracy zawodowego fotografa.

Aby zwiększyć poziom indywidualizacji nauczania, umożliwiamy Słuchaczom wybór części zaliczeń, tak by mogli się oni skoncentrować na dziedzinach fotografii im najbliższym.

Zajęcia Szkoły Wieczorowej odbywają się dwa razy w tygodniu, w godzinach 17-21. Dodatkowo, do dyspozycji Słuchaczy oddajemy nieodpłatnie nasze pracownie; dwa stanowiska studyjne, ciemnię srebrową i ciemnią przeznaczoną do pracy w technikach historycznych oraz pracownię komputerową, które dostępne są do godziny 23 w dni robocze oraz do 21 w soboty.

Czesne za naukę pobieramy od października do czerwca ( 9 miesięcy) w miesiącach wakacyjnych nie ma żadnych opłat za szkołę.

Osoby kończące Szkołę Wieczorową otrzymują tytuł zawodowy plastyk o specjalności fotografia.

pobierz : karta zgłoszeniowa TSF