hair flickSzkoła  Zaoczna to

 •     Autorski, stworzony zgodnie z najnowszymi trendami w dydaktyce program wyznaczający nowe standardy w nauczaniu fotografii.
 •    Zróżnicowana wiekowo grupa, w której doskonale odnajdą się wszyscy słuchacze bez względu na wiek
 •    Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne naszej Kadry
 •    Ponad 280 godzin zajęć dydaktycznych, w tym ponad 70 godzin zajęć praktycznych oraz kilkadziesiąt godzin pracy w cyfrowej ciemni
 •    Nieograniczony dostęp do szkolnych pracowni
 •    Zrównoważony rozwój umiejętności praktycznych i niezbędnej każdemu fotografowi świadomości estetycznej
 •    Starannie wyselekcjonowane zagadnienia praktyczne i teoretyczne zapewniające pełny i harmonijny rozwój naszych słuchaczy
 •    Przygotowanie do wszystkich typowych sytuacji fotograficznych
 •    Daleko posunięta indywidualizacja nauczania
 •    Liczne projekty komercyjne pozwalające na poznanie specyfiki zawodu fotografa
 •    Możliwość specjalizacji w wybranych pracowniach tematycznych, dzięki którym każdy Słuchacz może wyspecjalizować się w dziedzinach fotografii mu najbliższych.

 

Szkoła Zaoczna to przede wszystkim oferta dla ambitnych pasjonatów pragnących skorzystać z naszej bogatej oferty dydaktycznej oraz dla osób pragnących wykonywać zawód fotografa. Możliwość wyboru pracowni tematycznych pozwala na daleko posuniętą indywidualizację procesu nauczania, a znaczna ilość godzin (blisko trzysta całym cyklu pozwala na jego zintensyfikowanie i zapewnienie dużej ilości zajęć praktycznych. W celu zapewnienia maksymalnej efektywności część zajęć odbywa się w mniejszych grupach.

_MG_0547

Zagadnienia omawiane w Szkole Zaocznej

W czasie zajęć obowiązujących wszystkich Słuchaczy Szkoły Zaocznej wprowadzamy umiejętności zapewniające niezbędną bazę dla dalszego rozwoju i umożliwiające pracę z szerokim spektrum tematów fotograficznych, zapewniające solidną bazę do dalszej pracy zawodowej i twórczości artystycznej. Duża ilość zajęć pozwala także na realizację projektów fotograficznych utrwalających i pogłębiających zdobyte umiejętności. Omawiamy przede wszystkim zagadnienia związane z:

I. Techniką fotografowania

Aby fotografować trzeba zdobyć niezbędne umiejętności techniczne, poznać swój sprzęt, nauczyć się radzić z różnymi wyzwaniami i trudnościami, kontrolować powstający obraz. Trzeba też te umiejętności przećwiczyć w praktyce. Dlatego też na samym początku nauki nasi słuchacze poznają pełnię możliwości (często zaskakujących) swoich aparatów, opanowują podstawowe elementy kontroli obrazu i techniczne środki wyrazu dostępne w fotografii. Podczas nauki w szkole wszyscy Słuchacze poznają również, między innymi, zagadnienia związane z temperaturą barwową i reprodukcją koloru oraz przygotowaniem zdjęć do druku, zasady prawidłowej ekspozycji włącznie z elementami systemu strefowego, a także sposoby pracy w trudnych warunkach oświetleniowych nieodzowne choćby przy fotografii nocnej czy w pracy fotografa ślubnego. Nie pomijamy także różnych sposobów stabilizacji aparatu, omawiamy wady i zalety optyki fotograficznej i oraz zasady doboru odpowiedniego sprzętu do aktualnych potrzeb. Uczymy fotografować ruch, kreatywnie korzystać z lampy błyskowej oraz kontrolować i modyfikować światło zastane, prezentujemy filtry fotograficzne oraz ich cyfrowe odpowiedniki, uczymy twórczo wykorzystywać możliwości i ograniczenia sprzętu i materiałów fotograficznych. Nie pomijamy również tak specyficznych zagadnień technicznych jak  fotografia produktowa, fotografia zbliżeniowa czy fotografia wielkoformatowa.

II. Oświetleniem

Światło zastane, chociaż piękne, nie zawsze jest wystarczające. Dlatego też fotograf powinien posiadać umiejętności sprawnej pracy w studio fotograficznym. Wszyscy nasi słuchacze zapoznają się z metodami pracy w studio, obsługą sprzętu, pomiarem światła studyjnego, działaniem końcówek modelujących oraz podstawowymi kluczami oświetleniowymi dostępnymi w studio. W programie znajdują się również liczne ćwiczenia praktyczne poświęcone między innymi studyjnej fotografii portretowej, fotografii mody, fotografii bezcieniowej czy wreszcie podstawom fotografii produktowej oraz zbliżeniowej. Pozwalamy również na poznanie zasad pracy z wykorzystaniem oświetlenia studyjnego poza typowym studio fotograficznym przy okazji zapoznając z zasadami łączenia światła zastanego i błyskowego. Wszyscy nasi słuchacze mają także nieograniczony dostęp do szkolnego studia, w którym mogą realizować zarówno projekty szkolne jak i własne, włącznie z projektami komercyjnymi. Dalszą możliwość poznania tajników pracy w studio zapewnia pracownia fotografii reklamowej.

_DSC0166

fot. Tomasz Mazalon

III. cyfrową obróbką obrazu

Współczesna fotografia cyfrowa nie mogłaby istnieć bez cyfrowej obróbki obrazu. Dlatego też w programie uwzględniamy rozbudowany kurs edycji zdjęć z wykorzystaniem stanowiącego światowy standard oprogramowania Adobe Photoshop.  W czasie nauki nasi Słuchacze poznają możliwości oprogramowania, uczą się prawidłowo organizować workflow, zapisywać i archiwizować zdjęcia, a przede wszystkim wykorzystywać możliwości oprogramowania graficznego do retuszu, poprawiania i przetwarzania fotografii tak, jak czynią to najwyższej klasy profesjonaliści. Znaczna część zajęć jest skorelowana z projektami i zadaniami praktycznymi realizowanymi na pozostałych zajęciach tak, by opanowywane umiejętności były sprawdzane i utrwalane w praktyce. Oprócz klasycznej obróbki zdjęć uczymy także fotomontażu oraz podstaw składu i przygotowania materiału do druku. Aby umożliwić dalszy rozwój i pracę własną do dyspozycji Słuchaczy oddajemy także nowoczesne komputery wraz z monitorami graficznymi 27″, 4K, tabletami graficznymi i oprogramowaniem Adobe Photoshop CC.

IV. Klasyczną fotografią czarnobiałą i historyczną

Od ponad dekady w fotografii dominuje cyfrowy zapis obrazu, a fotografowie posługują się przede wszystkim sprzętem cyfrowym. Mimo jednak ogromnej popularności fotografii cyfrowej, coraz więcej osób ulega ponownie czarowi ciemni fotograficznej i bardziej klasycznej fotografii srebrowej, czy wręcz historycznych metod fotograficznych. Fotografia srebrowa stanowi z resztą zarówno bazę, z której rozwinęły się nowe metody zapisu jak i znakomite ćwiczenie estetyki i wyobraźni fotograficznej. Dlatego też w czasie nauki nasi Słuchacze zapoznają się z dostępnymi materiałami fotograficznymi, a przede wszystkim uczą się pracy w ciemni od wywołania negatywu do stworzenia własnej odbitki. Program obejmuje również podstawowe techniki historyczne takie, jak  cyjanotypia i brąz Vandyke. Szkolna ciemnia fotograficzna jest dostępna bez ograniczeń dla wszystkich Słuchaczy, a osoby zainteresowane zgłębieniem tajników fotografii srebrowej mają po temu sposobność w ramach pracowni srebrowej.

paweł oleszczuk

 

V. Językiem fotografii i komunikacją wizualną

Dla prawdziwego fotografa technika i technologia fotograficzna, chociaż ważne, stanowią jedynie narzędzia do pracy, metody zapisu, utrwalenia własnej kreacji, środek do celu, a nie cel sam w sobie. Dlatego też znaczna część naszego programu poświęcona jest rozwojowi świadomości fotograficznej naszych słuchaczy; zarówno poprzez wykłady umożliwiające poznanie najważniejszych twórców i nurtów w fotografii, również współczesnej, jak i poprzez naukę tzw. języka fotografii, poznanie jej środków wyrazu i to zarówno w formie teoretycznych wykładów jak i, przede wszystkim, zajęć praktycznych oraz realizowanych samodzielnie projektów. W ciągu dwóch lat nauki w Studium Zaocznej słuchacze zapoznają się z rozwojem estetyki fotografii, uczą się zasad kompozycji, tajników kreacji koloru i wielu, wielu innych umiejętności pozwalających na samodzielną twórczość.

 

Znaczna część zajęć prowadzonych w TSF ma charakter praktyczny bądź łączy w sobie teorię z praktyką. Nie brakuje również bloków tematycznych poświęconych konkretnym zagadnieniom fotograficznym. Są to:

 •    Fotografia portretowa
 •    Katalogowa fotografia mody
 •    Reklamowa fotografia mody
 •    Fotografia ślubna
 •    Fotografia aktu.

Omawiane są także zagadnienia związane z fotografią prasową i pracą fotoreportera oraz podstawowe zagadnienia prawne związane z pracą fotografa. Nie zapominamy również o realizacji przykładowych projektów komercyjnych odzwierciedlających realia pracy zawodowego fotografa ani o zagadnieniach związanych z prawem autorskim.

Kluczowym elementem nauki w TSF są prowadzone na drugim roku pracownie tematyczne; wybierając dwie z nich każdy z naszych Słuchaczy ma możliwość dogłębnego poznania najbardziej interesujących go zagadnień i skupienia się na najważniejszych dla niego dziedzinach fotografii bez zaniedbywania swojego ogólnego rozwoju. Wszystkie pracownie prowadzone są przez doświadczonych fotografików specjalizujących się w dziedzinie fotografii, której pracownia jest poświęcona. Do wyboru są następujące pracownie

 •    Pracownia Fotografii Reklamowej
 •    Pracownia Fotografii Srebrowej
 •    Pracownia Fotografii Artystycznej
 •    Pracownia Fotografii Krajobrazowej
 •    Pracownia Fotografii Dokumentalnej i Społecznej

 

Osoby kończące Szkołę Zaoczną otrzymują tytuł zawodowy plastyk o specjalności fotografia.

Pobierz: karta zgłoszeniowa TSF