Jesteśmy zespołem szkół fotograficznych kształcących w oparciu o najnowocześniejsze metody nauczania, kładąc szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy. Dzięki połączeniu teorii z praktyką i doświadczonej kadrze dydaktycznej, zapewniamy naszym Słuchaczom równomierny rozwój umiejętności teoretycznych i praktycznych związanych z fotografią.
W sercu TSF znajduje się policealna szkoła fotografii działająca pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego(wpis do rejestru szkół policealnych nr 508/11/2008). Szkoła ta nadaje tytuł zawodowy plastyk, specjalizacji fotograf (347[07]). Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym, w zależności od ich organizacji odbywają się w dni robocze od poniedziałku i środy oraz w weekendy (szkoła „zaoczna”). Osoby kończące dwuletnią szkołę otrzymują tytuł Plastyk i specjalizację „Fotograf”.
Oprócz tego w ramach TSF działa roczne Studium Fotografii Artystycznej, które realizuje program wspólny z pierwszym rokiem szkoły zaocznej, nie dając jednocześnie uprawnień zawodowych oraz czteromiesięczne Studium Fotografii dla początkujących. Zajęcia w Studium Fotografii  rozpoczynają się w marcu, wszystkie pozostałe cykle nauczania rozpoczynają się w październiku.

Niezależnie od wybranego programu nauczania, dbamy o kompleksowy rozwój naszych Słuchaczy, starannie dobierając tematy wykładów i zadań, od początku istnienia Szkoły wyznaczając nowe standardy w edukacji artystycznej. Służymy pomocą i dobrą radą na każdym kroku. Jesteśmy przekonani, że prawidłowy rozwój fotograficzny wymaga ciągłej praktyki, której nie wolno ograniczać do kilkudziesięciu godzin wliczonych w program zajęć praktycznych. Dlatego tez, by zapewnić optymalne warunki rozwoju Słuchaczy przez sześć dni w tygodniu do późnego wieczora udostępniamy, bez żadnych opłat, nasze pracowniestudia fotograficzne, pracownię komputerową i ciemnię fotograficzną. (więcej informacji na temat zaplecza).
To w nich, w pocie czoła i oparach utrwalacza powstaną Wasze czarno-białe zdjęcia. To tutaj nauczycie się robić zdjęcia w technikach szlachetnych: cyjanotypia, guma arabska, talbotypia czy brąz Vandyke nie będą już Wam obce. Tutaj skorzystacie z nowoczesnego oprogramowania do obróbki zdjęć. I wreszcie – nauczycie się pracy w profesjonalnym studiu fotograficznym.

W roku 2014, wraz ze Szlachetną Fotografią, stworzyliśmy również jedyne w swoim rodzaju centrum szkoleniowe pozwalające na poznanie większości technik historycznych i szlachetnych. Pełna oferta znajduje się na stronie: www.warsztatyfotografii.com.