Nie każdy musi kochać ten sam rodzaj fotografii, chociaż z całą pewnością każdy fotograf musi orientować się we wszystkich jej rodzajach. Dlatego też nauka w Szkole Policealnej Zaocznej toczy się dwutorowo. Po pierwsze każdy słuchacz realizuje program zajęć pozwalający na poznanie podstaw fotografii, zapoznanie się z szerokim wachlarzem technik studyjnych i plenerowych oraz, przede wszystkim, rozwinięcie świadomości estetycznej. Jednocześnie, w czasie drugiego roku nauki, proponujemy wybór dwóch z pięciu pracowni tematycznych , prowadzonych przez wybitnych fachowców w swojej dziedzinie umożliwiając tym samym dogłębne poznanie tajników wybranych rodzajów fotografii. W ramach TSF funkcjonują następujące pracownie tematyczne:

PRACOWNIA SREBROWA
PRACOWNIA REKLAMY
PRACOWNIA KRAJOBRAZU
PRACOWNIA DOKUMENTU I REPORTAŻU
PRACOWNIA FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ

W ramach każdej z pracowni słuchacze realizują pod kierunkiem i przy wsparciu prowadzącego serię projektów pozwalających na poznanie związanych z jej tematyką zagadnień technicznych i estetycznych. Każdy z projektów kończony jest stworzeniem zestawu zdjęć.

Pracownie tematyczne to dla nas kluczowy element nauki fotografii i indywidualnego rozwoju naszych Słuchaczy. Jest dla nas rzeczą oczywistą, że nie wszystkie rodzaje fotografii są nam jednakowo bliskie. Jedni kochamy pracę w studio, drudzy pracę reportera, a jeszcze trzeci nie wyobrażają sobie fotografii innej niż wykonywana w ciemni na tradycyjnych materiałach, a co za tym idzie każdy Słuchacz powinien mieć możliwość rozwoju w dziedzinach dla niego najważniejszych. Z drugiej strony, istnieją też umiejętności, które są niezbędne dla każdego fotografującego i każdy absolwent powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę dotyczącą każdej z dziedzin fotografii. Podobnie nieodzowna dla wszystkich jest ciągła praca nad własną świadomością i poczuciem estetyki i nie wyobrażamy sobie absolwenta szkoły nie posiadającego szerokiego spektrum umiejętności fotograficznych. W końcu najwybitniejsi specjaliści w wąskich nawet dziedzinach fotografii czerpią garściami z innych jej rodzajów, czego nie mogliby robić bez ich odpowiednio dobrej znajomości.

W TSF jesteśmy głęboko przekonani, że obowiązkiem szkoły fotografii jest stworzenie programu nauczania, który z jednej strony zapewnia wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne, dba o rozwój świadomości i wyczucia estetyki, prezentuje najnowsze trendy w fotografii i pozwala na poznania całego spektrum zjawisk zachodzących we współczesnej fotografii, a z drugiej zapewnia rzeczywistą możliwość skupienia się na zagadnieniach każdemu ze słuchaczy najbliższych, pełnego rozwoju ukierunkowanego na ich własne zainteresowania i cele, odbywającego się w formie praktycznej pod kierunkiem wybitnych specjalistów. Kluczowym elementem takiego właśnie programu są pracownie tematyczne, bo tylko one pozwalają każdemu ze Słuchaczy na rzeczywistą indywidualizację nauczania i wyspecjalizowanie się w wybranych dziedzinach fotografii przy jednoczesnym zadbaniu o zdobycie niezbędnych podstaw ogólnych.

W pracowniach nie ma miejsca na kompromisy, zarówno jeśli chodzi o program jak i osoby prowadzących (w końcu tylko wybitny specjalista będzie w stanie przekazać niezbędne umiejętności i zdradzić tajniki zawodu), jak i o wymagania wobec uczestników. W pracowni nie ma już miejsca na stwierdzenie, że ten rodzaj fotografii mnie nie interesuje. To właśnie dlatego każdy Słuchacz wybiera tylko dwie pracownie na których będzie mógł się w pełni skoncentrować i dlatego też do ich prowadzenia zapraszamy najwybitniejszych fachowców, nawet jeśli na zajęcia przyjeżdżają z miejscowości odległych o kilkaset kilometrów.

Stworzenie przez szkołę warunków do samodzielnej pracy i indywidualnego rozwoju poprzez zapewnienie dostępu do profesjonalnie wyposażonych pracowni uważamy za rzecz oczywistą.