Zapraszamy na unikalny warsztat czarno-białej fotografii analogowej prowadzony przez dwoje doświadczonych praktyków, Małgorzatę BardońRadosława Brzozowskiego, autora podręcznika „Ciemnia analogowa – poradnik praktyczny”.

ciemnia analogowa

W czasie dwudniowego warsztatu obejmującego dwanaście godzin zajęć zdobędziecie wiedzę i umiejętności całkowicie wystarczające do rozpoczęcia samodzielnej pracy z wykorzystaniem klasycznej fotografii analogowej. Nauczycie się pracować z manualnymi aparatami analogowymi oraz poznacie wady i zalety poszczególnych ich rodzajów, nauczycie się samodzielnie wywoływać negatywy czarno-białe, a także wykonywać w ciemni odbitki fotograficzne czarno białe zdobywając wiedzę niezbędną do stworzenia własnej ciemni. Warsztat ma charakter praktyczny, gdzie teoria została ograniczona do niezbędnego minimum, a znakomitą większość czasu spędzicie wykonując zdjęcia, wywołując filmy i robiąc odbitki, dlatego też nabyte umiejętności będzie bardzo łatwo zastosować w praktyce po jego zakończeniu.

fot. M. Bardoń

fot. M. Bardoń

W czasie dwóch dni pracy:

– poznacie zasady działania manualnego aparatu analogowego, nauczycie się wprowadzać potrzebne do wykonania zdjęć ustawienia i zakładać film. Choć będziemy pracować w oparciu o aparaty w pełni manualne w formacie 135 (mały obrazek), ale nie zabraknie też czasu by przynajmniej omówić pozostałe typy aparatów analogowych poznając ich wady i zalety.

– wykonacie za pomocą aparatów analogowych dwie sesje fotograficzne, pierwszą poświęconą architekturze i portretowi (zdjęcia pozostałych kursantów) i drugą, z udziałem profesjonalnej modelki poświęconą stricte portretowi w plenerze. Dzięki temu nabierzecie pewności w pracy z aparatami manualnymi i nauczycie się fotografować bez wsparcia elektroniki aparatu, do którego przyzwyczaiły nas lustrzanki cyfrowe czy smartfony.

– wywołacie, pod kierunkiem prowadzącego, naświetlone w czasie sesji negatywy ucząc się przy tym procesu wywołania i poznając działanie poszczególnych odczynników. Dwukrotne wywoływanie negatywów pozwoli na lepsze poznanie procesu i wyeliminowanie ewentualnych błędów popełnionych w pierwszym podejściu.

– poznacie wszystkie etapy tworzenia wysokiej klasy odbitki fotograficznej. Wykonacie z wywołanych przez siebie negatywów płachty stykowe, z których wybierzecie najbardziej udane kadry przeznaczone do dalszej obróbki. Wybrane zdjęcia powiększycie poznając przy tym zasady wykonywania odbitek i powiększania fotograficznego, w tym podstawy manipulacji obrazem w ciemni. Nauczycie się wykonywać zarówno wglądówki, jak i finalne powiększenia.

– poddacie wykonane odbitki procesowi tonowania i plamkowania, dzięki czemu nauczycie się tonowania sepiowego i indygo, poznacie podstawy split toningu i tonowania archiwalnego. Nauczycie się również plamkowania odbitek, dzięki czemu będziecie w stanie usunąć nieatrakcyjne ślady kurzu pojawiające się częstokroć na najstaranniej nawet wykonanych odbitkach.

fot. Małgorzata Bardoń

fot. Małgorzata Bardoń

W czasie warsztatu poznacie również dostępne na rynku materiały fotograficzne czyli negatywy czarno-białe, papiery do powiększania ciemniowego oraz niezbędne do ich obróbki odczynniki tak, by móc w przyszłości samodzielnie dokonywać świadomych wyborów.  Omówimy różnice miedzy najpopularniejszymi z dostępnych negatywów fotograficznych, a także różnicę między papierami RC (plastiki) i papierami FB (baryty) w tym różnice w sposobie ich obróbki.

W czasie warsztatu pracować będziemy  z klasycznymi materiałami czarno-białymi, wywoływanymi w tak zwanym procesie zimnym. Program nie obejmuje obróbki materiałów barwnych i odwracalnych.

Pasłęk

fot. Małgorzata Bardoń

Termin warsztatu : 27 -28 kwietnia 2019 w Trójmiejskiej Szkole Fotografii – BRAK MIEJSC

godziny : sobota 10 – 16.30 ( 30 minut przerwy w trakcie)

niedziela : 10- 16.30

Koszt: 590 zł

Ilośc osób: max 6

Cena warsztatu obejmuje : 2 klisze czarno-białe 36 klatkowe, udział profesjonalnej modelki, ciemnię fotograficzną z niezbędnymi odczynnikami, papier fotograficzny. Na czas trwania warszatu zapewniamy aparaty analogowe dla każdego z uczestników