Agnieszka Przyborska-Bojanowska, prawnik, specjalista od prawa autorskiego i zagadnień związanych z ochroną wizerunku.

Rzecznik Patentowy (wpis na listę rzeczników pod nr 3227)

Europejski Pełnomocnik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Magster Prawa, doktorant nauk prawnych – Specjalizacja : prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, prawo konkurencji.

Executive MBA (GFKM Gdansk & ERASMUS Rotterdam School of Management)

Wykładowca Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, Gdynia, przedmioty: prawo komputerowe, prawo własności intelektualnej na kierunkach: Prawo, Informatyka, Dyplomacja, oraz przedmiotu laboratorium multimedialne na kierunku Informatyka.

Wykładowca na Uniwersytecie we Florencji w ramach programu Erasmus (2008).

Wieloletnia praktyka w branży IT.

Biegle włada jęz. angielskim, również w zakresie terminologii prawniczej.

Autor publikacji z zakresu własności przemysłowej, zwłaszcza prawa nowych technologii.

Członek INTA (International Trademark Association)