Jak co roku, na koniec czerwca w naszej szkole odbywa się otwarta ocena portfolio. Tym razem swojeportfolia pod ocenę przedstawili: Stanisław Malc, Bogumiła Piazza Składanowska, Zbigniew Piotr Piotrowski,Katarzyna Janczewska. Wszystkie portfolia dostały ocenę celującą, co nas bardzo cieszy. Na resztę waszych teczek czekamy w sesji poprawkowej :)