Oprócz tego w ramach TSF działa roczne Studium Fotografii Artystycznej, które realizuje program wspólny z pierwszym rokiem szkoły zaocznej, nie dając jednocześnie uprawnień zawodowych oraz roczne Studium Fotografii, które kładzie nacisk na praktyczną naukę zawodu. Zajęcia w Studium Fotografii rozpoczynają się po feriach zimowych, wszystkie pozostałe cykle nauczania rozpoczynają się w październiku.

WIĘCEJ